Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThời Tiết

Thành phố
An GiangCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật30°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Bà Rịa - Vũng TàuCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 31°C Cao: 27°C Thấp: 25°C
 • Thứ 627°C 25°C
 • Thứ 727°C 24°C
 • Chủ Nhật27°C 24°C
 • Thứ 227°C 24°C
 • Thứ 326°C 24°C
Bạc LiêuCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 31°C Thấp: 25°C
 • Thứ 631°C 25°C
 • Thứ 731°C 25°C
 • Chủ Nhật30°C 25°C
 • Thứ 229°C 25°C
 • Thứ 329°C 24°C
Bắc KạnCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 732°C 25°C
 • Chủ Nhật32°C 25°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 332°C 25°C
Bắc GiangCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 34°C Thấp: 26°C
 • Thứ 634°C 26°C
 • Thứ 732°C 26°C
 • Chủ Nhật31°C 25°C
 • Thứ 231°C 25°C
 • Thứ 332°C 25°C
Bắc NinhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 34°C Thấp: 26°C
 • Thứ 634°C 26°C
 • Thứ 732°C 26°C
 • Chủ Nhật31°C 25°C
 • Thứ 231°C 25°C
 • Thứ 332°C 25°C
Bến TreCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 31°C Cao: 29°C Thấp: 24°C
 • Thứ 629°C 24°C
 • Thứ 732°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Bình DươngCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 230°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Bình ĐịnhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 31°C Thấp: 25°C
 • Thứ 631°C 25°C
 • Thứ 731°C 25°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 331°C 25°C
Bình PhướcCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:59 Chiều 30°C Cao: 29°C Thấp: 24°C
 • Thứ 629°C 24°C
 • Thứ 732°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Bình ThuậnCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 29°C Cao: 28°C Thấp: 24°C
 • Thứ 628°C 24°C
 • Thứ 729°C 24°C
 • Chủ Nhật29°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 328°C 23°C
Cà MauCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 31°C Thấp: 25°C
 • Thứ 631°C 25°C
 • Thứ 731°C 25°C
 • Chủ Nhật30°C 25°C
 • Thứ 229°C 25°C
 • Thứ 329°C 24°C
Cao BằngCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 30°C Cao: 34°C Thấp: 25°C
 • Thứ 634°C 25°C
 • Thứ 732°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 331°C 24°C
Cần ThơCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật30°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Đà NẵngCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 31°C Thấp: 26°C
 • Thứ 631°C 26°C
 • Thứ 732°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 233°C 26°C
 • Thứ 333°C 26°C
Đắk LắkCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 29°C Cao: 31°C Thấp: 26°C
 • Thứ 631°C 26°C
 • Thứ 731°C 26°C
 • Chủ Nhật31°C 26°C
 • Thứ 231°C 26°C
 • Thứ 331°C 26°C
Đắc NôngCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 29°C Cao: 28°C Thấp: 24°C
 • Thứ 628°C 24°C
 • Thứ 729°C 24°C
 • Chủ Nhật29°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 328°C 23°C
Đồng NaiCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 230°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Đồng ThápCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật30°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Điện BiênCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 36°C Thấp: 24°C
 • Thứ 636°C 24°C
 • Thứ 734°C 24°C
 • Chủ Nhật33°C 24°C
 • Thứ 232°C 23°C
 • Thứ 333°C 24°C
Gia LaiCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 31°C Thấp: 25°C
 • Thứ 631°C 25°C
 • Thứ 731°C 25°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 331°C 25°C
Hà GiangCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 36°C Thấp: 24°C
 • Thứ 636°C 24°C
 • Thứ 734°C 24°C
 • Chủ Nhật33°C 24°C
 • Thứ 232°C 23°C
 • Thứ 333°C 24°C
Hà NamCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 332°C 26°C
Hà NộiCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 25°C
 • Thứ 232°C 25°C
 • Thứ 332°C 25°C
Hà TĩnhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 734°C 26°C
 • Chủ Nhật33°C 27°C
 • Thứ 233°C 27°C
 • Thứ 332°C 26°C
Hải DươngCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 32°C Thấp: 26°C
 • Thứ 632°C 26°C
 • Thứ 732°C 26°C
 • Chủ Nhật31°C 25°C
 • Thứ 231°C 26°C
 • Thứ 332°C 26°C
Hải PhòngCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 25°C
 • Thứ 232°C 25°C
 • Thứ 332°C 25°C
Hòa BìnhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 332°C 25°C
Hậu GiangCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật30°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Hưng YênCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 25°C
 • Thứ 232°C 25°C
 • Thứ 332°C 25°C
TP. Hồ Chí MinhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:59 Chiều 30°C Cao: 31°C Thấp: 24°C
 • Thứ 631°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 230°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Khánh HòaCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 29°C Cao: 31°C Thấp: 26°C
 • Thứ 631°C 26°C
 • Thứ 731°C 26°C
 • Chủ Nhật31°C 26°C
 • Thứ 231°C 26°C
 • Thứ 331°C 26°C
Kiên GiangCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật30°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Kon TumCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 31°C Thấp: 25°C
 • Thứ 631°C 25°C
 • Thứ 731°C 25°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 331°C 25°C
Lai ChâuCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 36°C Thấp: 24°C
 • Thứ 636°C 24°C
 • Thứ 734°C 24°C
 • Chủ Nhật33°C 24°C
 • Thứ 232°C 23°C
 • Thứ 333°C 24°C
Lào CaiCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 36°C Thấp: 24°C
 • Thứ 636°C 24°C
 • Thứ 734°C 24°C
 • Chủ Nhật33°C 24°C
 • Thứ 232°C 23°C
 • Thứ 333°C 24°C
Lạng SơnCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 32°C Thấp: 24°C
 • Thứ 632°C 24°C
 • Thứ 732°C 24°C
 • Chủ Nhật29°C 24°C
 • Thứ 230°C 23°C
 • Thứ 330°C 24°C
Lâm ĐồngCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 29°C Cao: 28°C Thấp: 24°C
 • Thứ 628°C 24°C
 • Thứ 729°C 24°C
 • Chủ Nhật29°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 328°C 23°C
Long AnCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 31°C Cao: 29°C Thấp: 24°C
 • Thứ 629°C 24°C
 • Thứ 732°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Nam ĐịnhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 332°C 26°C
Nghệ AnCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 734°C 26°C
 • Chủ Nhật33°C 27°C
 • Thứ 233°C 27°C
 • Thứ 332°C 26°C
Ninh BìnhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:59 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 332°C 26°C
Ninh ThuậnCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 29°C Cao: 31°C Thấp: 26°C
 • Thứ 631°C 26°C
 • Thứ 731°C 26°C
 • Chủ Nhật31°C 26°C
 • Thứ 231°C 26°C
 • Thứ 331°C 26°C
Phú ThọCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:59 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 25°C
 • Thứ 232°C 25°C
 • Thứ 332°C 25°C
Phú YênCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 31°C Thấp: 26°C
 • Thứ 631°C 26°C
 • Thứ 731°C 26°C
 • Chủ Nhật31°C 27°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 331°C 26°C
Quảng BìnhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 32°C Thấp: 27°C
 • Thứ 632°C 27°C
 • Thứ 732°C 27°C
 • Chủ Nhật32°C 27°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 332°C 26°C
Quảng NamCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:59 Chiều 34°C Cao: 31°C Thấp: 26°C
 • Thứ 631°C 26°C
 • Thứ 732°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 233°C 26°C
 • Thứ 333°C 26°C
Quảng NgãiCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 31°C Thấp: 25°C
 • Thứ 631°C 25°C
 • Thứ 731°C 25°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 331°C 25°C
Quảng NinhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 33°C Cao: 32°C Thấp: 26°C
 • Thứ 632°C 26°C
 • Thứ 732°C 26°C
 • Chủ Nhật31°C 26°C
 • Thứ 231°C 26°C
 • Thứ 332°C 26°C
Quảng TrịCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 35°C Cao: 33°C Thấp: 25°C
 • Thứ 633°C 25°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 333°C 26°C
Sóc TrăngCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật30°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Sơn LaCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 36°C Thấp: 24°C
 • Thứ 636°C 24°C
 • Thứ 734°C 24°C
 • Chủ Nhật33°C 24°C
 • Thứ 232°C 23°C
 • Thứ 333°C 24°C
Tây NinhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 230°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Thái BìnhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 332°C 26°C
Thái NguyênCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:59 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 732°C 25°C
 • Chủ Nhật32°C 25°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 332°C 25°C
Thanh HóaCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 32°C Thấp: 26°C
 • Thứ 632°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 332°C 26°C
Thừa Thiên - HuếCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 35°C Cao: 33°C Thấp: 25°C
 • Thứ 633°C 25°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 26°C
 • Thứ 232°C 26°C
 • Thứ 333°C 26°C
Tiền GiangCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 31°C Cao: 29°C Thấp: 24°C
 • Thứ 629°C 24°C
 • Thứ 732°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Trà VinhCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:59 Chiều 30°C Cao: 29°C Thấp: 24°C
 • Thứ 629°C 24°C
 • Thứ 732°C 24°C
 • Chủ Nhật31°C 24°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Tuyên QuangCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 732°C 25°C
 • Chủ Nhật32°C 25°C
 • Thứ 231°C 24°C
 • Thứ 332°C 25°C
Vĩnh LongCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 31°C Cao: 30°C Thấp: 24°C
 • Thứ 630°C 24°C
 • Thứ 731°C 24°C
 • Chủ Nhật30°C 24°C
 • Thứ 229°C 24°C
 • Thứ 329°C 24°C
Vĩnh PhúcCập nhật Thứ 6 01/08/2014 12:29 Chiều 34°C Cao: 33°C Thấp: 26°C
 • Thứ 633°C 26°C
 • Thứ 733°C 26°C
 • Chủ Nhật32°C 25°C
 • Thứ 232°C 25°C
 • Thứ 332°C 25°C
Yên BáiCập nhật Thứ 6 01/08/2014 10:00 Sáng 32°C Cao: 36°C Thấp: 24°C
 • Thứ 636°C 24°C
 • Thứ 734°C 24°C
 • Chủ Nhật33°C 24°C
 • Thứ 232°C 23°C
 • Thứ 333°C 24°C
  
Edit
XMLDisplay
  
 
<Weathers>
<Weather city="An Giang" color="blue">
  <location idcity="0" city="An Giang" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="30" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bà Rịa - Vũng Tàu" color="blue">
  <location idcity="1" city="Bà Rịa - Vũng Tàu" country="Vietnam" />
  <wind speed="22.53" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="27" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="27" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="27" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="27" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="26" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bạc Liêu" color="blue">
  <location idcity="2" city="Bạc Liêu" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="31" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="31" status="AM Thunderstorms" text="AM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="30" status="Isolated Thunderstorms" text="Isolated Thunderstorms" code="37" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bắc Kạn" color="blue">
  <location idcity="3" city="Bắc Kạn" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bắc Giang" color="blue">
  <location idcity="4" city="Bắc Giang" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="34" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bắc Ninh" color="blue">
  <location idcity="5" city="Bắc Ninh" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="34" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bến Tre" color="blue">
  <location idcity="6" city="Bến Tre" country="Vietnam" />
  <wind speed="22.53" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="32" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bình Dương" color="blue">
  <location idcity="7" city="Bình Dương" country="Vietnam" />
  <wind speed="22.53" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bình Định" color="blue">
  <location idcity="8" city="Bình Định" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="53" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="31" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="31" status="AM Thunderstorms" text="AM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="AM Showers" text="Mưa rào buổi sáng" code="39" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
</Weather>
<Weather city="Bình Phước" color="blue">
  <location idcity="9" city="Bình Phước" country="Vietnam" />
  <wind speed="25.75" />
  <atmosphere humidity="70" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="30" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:59 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="32" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Bình Thuận" color="blue">
  <location idcity="10" city="Bình Thuận" country="Vietnam" />
  <wind speed="14.48" />
  <atmosphere humidity="81" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="29" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="28" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="29" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="29" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="23" high="28" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Cà Mau" color="blue">
  <location idcity="11" city="Cà Mau" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="31" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="31" status="AM Thunderstorms" text="AM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="30" status="Isolated Thunderstorms" text="Isolated Thunderstorms" code="37" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Cao Bằng" color="blue">
  <location idcity="12" city="Cao Bằng" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="75" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="30" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="34" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Cần Thơ" color="blue">
  <location idcity="13" city="Cần Thơ" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="30" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Đà Nẵng" color="blue">
  <location idcity="14" city="Đà Nẵng" country="Vietnam" />
  <wind speed="12.87" />
  <atmosphere humidity="56" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="33" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Đắk Lắk" color="blue">
  <location idcity="15" city="Đắk Lắk" country="Vietnam" />
  <wind speed="3.22" />
  <atmosphere humidity="73" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="29" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="31" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Đắc Nông" color="blue">
  <location idcity="16" city="Đắc Nông" country="Vietnam" />
  <wind speed="14.48" />
  <atmosphere humidity="81" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="29" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="28" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="29" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="29" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="23" high="28" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Đồng Nai" color="blue">
  <location idcity="17" city="Đồng Nai" country="Vietnam" />
  <wind speed="22.53" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Đồng Tháp" color="blue">
  <location idcity="18" city="Đồng Tháp" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="30" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Điện Biên" color="blue">
  <location idcity="19" city="Điện Biên" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="36" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="34" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="23" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Gia Lai" color="blue">
  <location idcity="20" city="Gia Lai" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="53" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="31" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="31" status="AM Thunderstorms" text="AM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="AM Showers" text="Mưa rào buổi sáng" code="39" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
</Weather>
<Weather city="Hà Giang" color="blue">
  <location idcity="21" city="Hà Giang" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="36" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="34" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="23" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Hà Nam" color="blue">
  <location idcity="22" city="Hà Nam" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="72" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Hà Nội" color="blue">
  <location idcity="23" city="Hà Nội" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Hà Tĩnh" color="blue">
  <location idcity="24" city="Hà Tĩnh" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="71" />
  <condition status="Sunny" text="Trời nắng" code="32" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Mostly Sunny" text="Ít mây, trời nắng" code="34" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="34" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="27" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="27" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
</Weather>
<Weather city="Hải Dương" color="blue">
  <location idcity="25" city="Hải Dương" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="76" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Hải Phòng" color="blue">
  <location idcity="26" city="Hải Phòng" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Hòa Bình" color="blue">
  <location idcity="27" city="Hòa Bình" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Hậu Giang" color="blue">
  <location idcity="28" city="Hậu Giang" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="30" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Hưng Yên" color="blue">
  <location idcity="29" city="Hưng Yên" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="TP. Hồ Chí Minh" color="blue">
  <location idcity="30" city="TP. Hồ Chí Minh" country="Vietnam" />
  <wind speed="25.75" />
  <atmosphere humidity="70" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="30" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:59 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Khánh Hòa" color="blue">
  <location idcity="31" city="Khánh Hòa" country="Vietnam" />
  <wind speed="3.22" />
  <atmosphere humidity="73" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="29" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="31" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Kiên Giang" color="blue">
  <location idcity="32" city="Kiên Giang" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="30" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Kon Tum" color="blue">
  <location idcity="33" city="Kon Tum" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="53" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="31" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="31" status="AM Thunderstorms" text="AM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="AM Showers" text="Mưa rào buổi sáng" code="39" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
</Weather>
<Weather city="Lai Châu" color="blue">
  <location idcity="34" city="Lai Châu" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="36" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="34" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="23" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Lào Cai" color="blue">
  <location idcity="35" city="Lào Cai" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="36" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="34" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="23" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Lạng Sơn" color="blue">
  <location idcity="36" city="Lạng Sơn" country="Vietnam" />
  <wind speed="3.22" />
  <atmosphere humidity="67" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="23" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Lâm Đồng" color="blue">
  <location idcity="37" city="Lâm Đồng" country="Vietnam" />
  <wind speed="14.48" />
  <atmosphere humidity="81" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="29" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="28" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="29" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="29" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="23" high="28" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Long An" color="blue">
  <location idcity="38" city="Long An" country="Vietnam" />
  <wind speed="22.53" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="32" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Nam Định" color="blue">
  <location idcity="39" city="Nam Định" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="72" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Nghệ An" color="blue">
  <location idcity="40" city="Nghệ An" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="71" />
  <condition status="Sunny" text="Trời nắng" code="32" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Mostly Sunny" text="Ít mây, trời nắng" code="34" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="34" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="27" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="27" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
</Weather>
<Weather city="Ninh Bình" color="blue">
  <location idcity="41" city="Ninh Bình" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:59 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Ninh Thuận" color="blue">
  <location idcity="42" city="Ninh Thuận" country="Vietnam" />
  <wind speed="3.22" />
  <atmosphere humidity="73" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="29" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="31" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Phú Thọ" color="blue">
  <location idcity="43" city="Phú Thọ" country="Vietnam" />
  <wind speed="9.66" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:59 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Phú Yên" color="blue">
  <location idcity="44" city="Phú Yên" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="53" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="31" status="Isolated Thunderstorms" text="Isolated Thunderstorms" code="37" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="31" status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="27" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
</Weather>
<Weather city="Quảng Bình" color="blue">
  <location idcity="45" city="Quảng Bình" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="67" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="27" high="32" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="27" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="27" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
</Weather>
<Weather city="Quảng Nam" color="blue">
  <location idcity="46" city="Quảng Nam" country="Vietnam" />
  <wind speed="14.48" />
  <atmosphere humidity="56" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:59 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="33" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Quảng Ngãi" color="blue">
  <location idcity="47" city="Quảng Ngãi" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="53" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="31" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="31" status="AM Thunderstorms" text="AM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="AM Showers" text="Mưa rào buổi sáng" code="39" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="31" status="Cloudy" text="Trời nhiều mây" code="26" />
</Weather>
<Weather city="Quảng Ninh" color="blue">
  <location idcity="48" city="Quảng Ninh" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="76" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="33" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Quảng Trị" color="blue">
  <location idcity="49" city="Quảng Trị" country="Vietnam" />
  <wind speed="12.87" />
  <atmosphere humidity="59" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="35" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="33" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Sóc Trăng" color="blue">
  <location idcity="50" city="Sóc Trăng" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="30" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Sơn La" color="blue">
  <location idcity="51" city="Sơn La" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="36" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="34" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="23" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Tây Ninh" color="blue">
  <location idcity="52" city="Tây Ninh" country="Vietnam" />
  <wind speed="22.53" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Thái Bình" color="blue">
  <location idcity="53" city="Thái Bình" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="72" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Thái Nguyên" color="blue">
  <location idcity="54" city="Thái Nguyên" country="Vietnam" />
  <wind speed="9.66" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:59 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Thanh Hóa" color="blue">
  <location idcity="55" city="Thanh Hóa" country="Vietnam" />
  <wind speed="0" />
  <atmosphere humidity="73" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Thừa Thiên - Huế" color="blue">
  <location idcity="56" city="Thừa Thiên - Huế" country="Vietnam" />
  <wind speed="12.87" />
  <atmosphere humidity="59" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="35" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="25" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="26" high="32" status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="26" high="32" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="26" high="33" status="PM Thunderstorms" text="PM Thunderstorms" code="38" />
</Weather>
<Weather city="Tiền Giang" color="blue">
  <location idcity="57" city="Tiền Giang" country="Vietnam" />
  <wind speed="22.53" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="32" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Trà Vinh" color="blue">
  <location idcity="58" city="Trà Vinh" country="Vietnam" />
  <wind speed="25.75" />
  <atmosphere humidity="70" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="30" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:59 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="32" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Tuyên Quang" color="blue">
  <location idcity="59" city="Tuyên Quang" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="31" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Vĩnh Long" color="blue">
  <location idcity="60" city="Vĩnh Long" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="74" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="31" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="30" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="31" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="30" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="29" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Vĩnh Phúc" color="blue">
  <location idcity="61" city="Vĩnh Phúc" country="Vietnam" />
  <wind speed="11.27" />
  <atmosphere humidity="63" />
  <condition status="Mostly Cloudy" text="Ngày nắng, đêm không mưa" code="28" temp="34" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  12:29 Chiều " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="26" high="33" status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="26" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="25" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
<Weather city="Yên Bái" color="blue">
  <location idcity="62" city="Yên Bái" country="Vietnam" />
  <wind speed="6.44" />
  <atmosphere humidity="66" />
  <condition status="Partly Cloudy" text="Ít mây, trời nắng" code="30" temp="32" date="Cập nhật Thứ 6 01/08/2014  10:00 Sáng " />
  <forecast id="1" day="Thứ 6" low="24" high="36" status="Scattered Thunderstorms" text="Scattered Thunderstorms" code="38" />
  <forecast id="2" day="Thứ 7" low="24" high="34" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="3" day="Chủ Nhật" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="4" day="Thứ 2" low="23" high="32" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
  <forecast id="5" day="Thứ 3" low="24" high="33" status="Thunderstorms" text="Thunderstorms" code="4" />
</Weather>
</Weathers>
TAY NINH PORTAL
Website manage: Tay Ninh​ People's Committee Office
Address: No. 136, Tran Hung Dao Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3822233           Fax: (0276) 3827290
Email: toweb@tayninh.gov.vn ​