Skip Ribbon Commands
Skip to main content

INTRODUCTION

INTRODUCTION
Thứ 3, Ngày 26/03/2019, 11:00
Departments
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2019 | Administrator
DEPARTMENTS
Office of National Assembly delegation - People's Council - People's Committee

Charge of Office:

Mr. Truong Van Hung

Deputy Chief of Office:

 • Ms. Nguyen Thi Kim Quyen
 • Mr. Doan Minh Long
 • Ms. Huynh Thi Hong Nhung
 • Ms. Lam Thi Kim Chi

Address: No. 136, Tran Hung Dao Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3822 233         

Fax: (0276) 3827 290

Department of Home Affairs

Director: Ms. Nguyen Dai Thy

Deputy director:

 • Mr. Nguyen Huu Ngan
 • Ms. Nguyen Thi Thanh Nhan
 • Mr. Tran Minh Nay

Address: No. 008, Tran Quoc Toan Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel :(0276) 3824 386

Fax:(0276) 3826 493

Department of Justice

Deputy Director in charge:

 Mr. Nguyen Hoang Nam

Deputy director:

 • Mr. Vuong Van Tro
 • Mr. Lý Hoang Vu

Address: No. 302, Cach Mang Thang Tam Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province

Tel: (0276) 3822 140  

Fax: (0276) 3822 140

Department of Planning and Investment

Director: Mr. Trinh Ngoc Phuong

Deputy director:

 • Mr. Pham Luu Nhan
 • Mr. Kieu Cong Minh
 • Mr. Dang Dinh Toan

Address: No. 300, Cach Mang Thang Tam Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province

Tel : (0276) 3822 166 

Fax: (0276) 3066 382

Department of Finance

Director: Mr. Nguyen Van Duoc

Deputy director:

 • Mr. Truong Truc Phuong
 • Mr. Le Trung Duong
 • Mr. Lương Minh Tri

Address:No. 439 , 30/4 Street, Ward 1, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3822 400

Fax: (0276) 3828 620  

Email: sotc@tayninh.gov.vn

Department of Industry and Trade

Director: Mr. Le Anh Tuan

Deputy director:

 • Mr. Le Van Tuong
 • Mr. Nguyen Thanh Doi

Address: No. 304, Cach Mang Thang Tam Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3814 885

Fax: (0276) 3824 726

Department of Agriculture and Rural Development

 

Director: Mr. Vo Duc Trong

Deputy director:

 • Mr. Nguyen Van May
 • Mr. Ta Van Dao

Address :No. 96, Phạm Tung Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel:  (0276) 3822 648

Fax: (0276) 3820 236

Department of Transportation

Director: Mr. Nguyen Tan Tai

Deputy director:

 • Mr. Le Van Dung
 • Mr. Nguyen Hong Hai

Address: No. 209, 30/4 Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel:  (0276) 3823 065

Fax: (0276) 3822 271

Department of Construction

Director: Mr. Truong Van Ngon

Deputy director:

 • Mr. Dang Duc Hoang
 • Mr. Tran Tuong Quoc
 • Ms. Le Thi Van An

Address: No. 314, Cach Mang Thang Tam Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel:(0276) 3822 461

Fax: (0276) 3824 496

Department of Natural Resources and Environment

Director: Ms. Nguyen Thi Hieu

Deputy director:

 • Mr. Van Tien Dung
 • Mr. Tran Minh Son
 • Mr. Tran Quang Sang

Address: No. 606, 30/4 Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3827 164

Fax: (0276) 38 14 750
Email: sotnmt@tayninh.gov.vn

Department of Information and Communication

Director :

 •  Mr. Nguyen Tan Duc

Deputy director:

 • Mr. Tran Van Dung 
 • Mr. Truong Quoc Hung

Address: No. 006, Tran Quoc Toan Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province

Tel :(0276) 3824 666

Fax: (0276) 3812 878
Email: sotttt@tayninh.gov.vn

Department of Labor, Invalids and Social Affairs

Director: Ms. Vo Thanh Thuy

Deputy director:

 • Ms. Nguyen Thi Nhien
 • Ms. Tran Thi Lan
 • Mr. Tran Thanh Tien

Address: No. 138 Tran Hung Dao Street, Ward 1, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel : (0276) 3822 511

Fax: (0276) 3826 764
Email: soldtbxh@tayninh.gov.vn

Department of culture, Sports and Tourism

Director: Mr. Nguyen Hong Thanh

Deputy director:

 • Mr. Nguyen Nam Giang
 • Mr. Le Quang Chanh

Address: No. 139A, 30/4 Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3818 082

Fax: (0276) 3822 320

Department of Science and Technology

Director: Mr. Duong Quoc Khanh

Deputy director:

 • Mr. Nguyen Minh Hiep
 • Mr. Nguyen Van Hung
Address: No. 211, 30/4 Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3820 194
Email: sokhcn@tayninh.gov.vn
Department of Education and Training

Director: Ms. Mai Thi Le

Deputy director:

 • Mr. Duong Van Sau
 • Mr. Pham Ngoc Hai
 • Mr. Nguyen Van Phuoc

Address: No. 23, Nguyen Chi Thanh Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province

Email:vanphong.sotayninh@moet.edu.vn

Tel: (0276) 3822 375

Fax:(0276) 3825 524

Department of Health

Director: Mr. Hoa Cong Hau

Deputy director:

 • Mr. Nguyen Van Cuong
 • Mr. Tran Van Sy

Address: No. 22, Le Loi Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province

Tel:(0276) 3822 100

Fax:.(0276) 3824 645
Email: soyte@tayninh.gov.vn

Department of Foreign Affairs

Director:  Mr. Vo Minh Tam

Deputy director:

 • Mr. Nguyen Thanh Nhan
 • Mr. Nguyen Van Hong
Address: No. 193, 30/4 Street, Ward 1, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel & Fax: (0276) 3824 343
Provincial Inspector

Chief Inspector:

 • Mr. Tran Van Minh Tri

Deputy Chief Inspector:

 • Mr. Tran Xuan Long
 • Mr. Le Van Tang
Address: No. 16A4, Cach Mang Thang Tam Street, Ward 1, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3822 158
Fax: (0276) 3812 692
Economic Zone Management Board

Head: Mr. Nguyen Hong Son

Deputy Head:

- Mr. Huynh Dang Khoa

- Mr. Pham Van Son

Address: No. 215, 30/4 Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province

Tel: (0276) 3813 584

Fax: (0276) 3922 216

The Management Board of Lo Go - Xa Mat

Director:  Mr. Chau Van Van

Deputy director:

 • Mr. Huynh Huu Phuong
 • Mr. Ta Ngoc Dan

Address: Tan Bien District, Tay Ninh Province

Tel:  (0276) 3874 018

Email: vqglogoxamat@tayninh.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   301
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

phanloai

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TAY NINH PORTAL
Website manage: Tay Ninh​ People's Committee Office
Address: No. 136, Tran Hung Dao Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel: (0276) 3822233           Fax: (0276) 3827290
Email: toweb@tayninh.gov.vn ​